Kontakty

AgAkcent Klatovy

Čsl. Legií 172
339 01 Klatovy 1
tel./fax 376 310 957

kontaktní osoby
Vlastimil Hálek – jednatel firmy – halek@agakcent.cz
Vladimíra Havlíková – administrativní pracovnice – havlikova@agakcent.cz

AgAkcent Sušice

Nám. Svobody 138
342 01 Sušice 1
tel. 376 540 113

kontaktní osoba
Anna Šlajsová – koordinátor projektu BAK – maobec@email.cz, bak@agakcent.cz
Každé pondělí 8.00–16.00, úterý dle telefonické domluvy.

AgAkcent Kdyně

Masarykova 12
345 06 Kdyně
tel. 379 734 385

kontaktní osoby
Sylva Heidlerová – heidlerova@agakcent.cz
Vlasta Levorová – levorova@agakcent.cz

AgAkcent Bor

Římskokatolická farnost Bor u Tachova
348 02 Bor